• Ing. Lubomír Štumpf - PROJEKTY ELEKTRO

• Projektování elektrických zařízení do napětí 1000 V
• IČ: 114 653 52
• Adresa kanceláře: Kollárova 11, CZ - 415 01 Teplice
• Adresa živnosti: Havířská 1441/6, CZ - 415 01 Teplice


Kontakt:

• telefon: +420 417 559 213
• mobilní telefon: +420 608 040 639, +420 737 320 975
• e-mail: pe@stumpf.cz
• Neplátce DPH