• Živnostenský list na předmět podnikání "Projektová činnost ve výstavbě". Evidováno u živnostenského úřadu Magistrátu města Teplice pod ev. č. 350900-11285-00


• Živnostenský list na předmět podnikání "Projektování elektrických zařízení". Evidováno u živnostenského úřadu Magistrátu města Teplice pod ev. č. 350901-18348-00


• Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, číslo autorizace 0400595.


• Osvědčení o vykonání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, § 6, § 8 a § 10, el. zařízení do 1000 V, třída A, vč. hromosvodů