• Živnostenský list na předmět podnikání "Projektová činnost ve výstavbě". Evidováno u živnostenského úřadu Magistrátu města Teplice pod ev. č. 350900-11285-00


• Živnostenský list na předmět podnikání "Projektování elektrických zařízení". Evidováno u živnostenského úřadu Magistrátu města Teplice pod ev. č. 350901-18348-00


• Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, číslo autorizace 0400595.


• Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle NV č. 194/2022 Sb., § 7 Vedoucí elektrotechnik, rozsahy a druhy vyhrazených elektrických zařízení E2A a E3A