Přípravná i prováděcí projektová elektrotechnická dokumentace pro:

bytové stavby
občanské stavby
průmyslové stavby
elektrické přípojky NN


Projektová dokumentace pro ochranu před bleskem podle souboru norem
ČSN EN 62305:

výpočet rizika ztrát a řízení rizika
vnitřní systém ochrany před bleskem (vnitřní LPS)
vnější systém ochrany před bleskem (vnější LPS)


Projektová a dodavatelská (dílenská) elektrotechnická dokumentace pro:

rozváděče a rozvodnice pro bytové, občanské a průmyslové stavby
rozváděče a rozvody řídicích systémů a programovatelných automatů


Návrhy osvětlovacích soustav pro osvětlování vnitřních prostor:

výpočet a hodnocení úrovně denního osvětlení
návrh osvětlovacích soustav a kontrolní výpočet umělého osvětlení
vypracování světelně technické zprávy k posouzení stavby hygienikem


Návrhy osvětlovacích soustav pro osvětlování venkovních prostor:

projektová dokumentace pro osvětlení pozemních komunikací
projektová dokumentace pro osvětlení venkovních prostorů